Chính sách bảo mật

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY cấu thành một thỏa thuận về việc cung cấp và bảo mật thông tin có giá trị ràng buộc (“Thỏa Thuận”) giữa người dùng là các đại lý, cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”) và Công ty Cổ phần DMSpro (sau đây gọi là “DMSpro” hoặc “chúng tôi”). Khách Hàng vui lòng đọc kỹ nội dung Thỏa Thuận. Bằng việc nhấn chọn vào phím “Đồng ý”, quý Khách Hàng xác nhận đã hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận.

1. Giới thiệu nền tảng

bonbon shop là nền tảng được phát triển và vận hành bởi DMSpro với nhiều tính năng nổi bật được tích hợp, bao gồm:

  • Hỗ trợ kết nối trực tiếp các đại lý, cửa hàng, tiệm tạp hóa và các nhà cung cấp thuộc hoặc đại diện các nhãn hàng với nhau thông qua Internet thế hệ mới 4G và 5G giúp Khách Hàng giảm thời gian đặt hàng. Điều này giúp các đại lý, nhà cung cấp thuộc hoặc đại diện các nhãn hàng (sau đây gọi chung là “Nhà cung cấp”) tăng cơ hội đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, tăng cường tương tác & trải nghiệm người dùng cho Nhà cung cấp nhằm thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại.
  • Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào việc gợi ý đơn hàng phù hợp cho Khách Hàng giúp tăng cơ hội kinh doanh, cơ hội đạt khuyến mãi và điểm tích lũy; tăng độ phủ hàng hóa của Nhà cung cấp trên thị trường.
  • Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các chương trình khảo sát trên ứng dụng di động của Khách Hàng giúp tăng tính trải nghiệm cho người tiêu dùng; giúp việc tương tác và triển khai khảo sát trở nên dễ dàng hơn cho các bên tham gia.

(Sau đây gọi là “Nền Tảng” và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là “Các Dịch Vụ“)

 

2. Chính sách bảo mật

 

2.1 Bằng việc đăng ký một tài khoản với chúng tôi để được quyền truy cập vào Nền Tảng và sử dụng Các Dịch Vụ, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Khách Hàng hiểu, cho phép và chấp nhận cách thức DMSpro thu thập, biên tập, sử dụng, cung cấp, lưu trữ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Riêng (như định nghĩa tại Điều 3.1 dưới đây) được tiếp nhận trong quá trình cung cấp Các Dịch Vụ và/hoặc cấp quyền truy cập vào Nền tảng cho Khách Hàng.
NẾU QUÝ KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU RIÊNG CỦA MÌNH NHƯ MÔ TẢ TRONG THỎA THUẬN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

2.2 DMSpro cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về an toàn thông tin mạng và thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (gọi chung là “Luật Riêng Tư”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của Dữ Liệu Riêng mà Khách Hàng đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng một cách thích hợp.

 

3. Thu thập dữ liệu riêng

 

3.1 “Dữ Liệu Riêng” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về (i) thông tin sản phẩm, dịch vụ, kế hoạch kinh doanh, bán hàng, chương trình khuyến mãi, xúc tiến thương mại, nội dung khảo sát, đánh giá và các thông tin khác về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trên thị trường; và (ii) thông tin, hình ảnh cá nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của cá nhân đó.

3.2 Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng:(a) Khi Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
(b) Khi Khách Hàng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
(c) Khi Khách Hàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Khách Hàng với chúng tôi, hoặc khi Khách Hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
(d) Khi Khách Hàng tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các Nền Tảng truyền thông xã hội và email;
(e) Khi Khách Hàng sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi Khách Hàng tương tác với Nền tảng;
(f) Khi Khách Hàng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;
(g) Khi Khách Hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
(h) Khi Khách Hàng đăng ký tham gia một cuộc thi, một chương trình trên Nền tảng;
(i) Khi Khách Hàng gửi dữ liệu riêng của Khách Hàng cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng.

3.3 Dữ Liệu Riêng mà DMSpro có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
(a) Các thông tin lịch sử đơn hàng của Khách Hàng, ngoại trừ:

  • Các thông tin về giá như: giá bán của từng sản phẩm, giá trị đơn hàng.
  • Các thông tin về giá trị thưởng mà Khách Hàng sẽ nhận được khi đạt các tiêu chí của chương trình khuyến mãi, tích lũy đưa ra.

(b) Các thông tin chương trình khuyến mãi, tích lũy và tiến độ thực hiện của Khách Hàng đang tham gia với Nhà cung cấp, ngoại trừ các thông tin về giá trị thưởng mà Khách Hàng sẽ nhận được khi đạt các tiêu chí của chương trình khuyến mãi, giá trị tích lũy của Nhà cung cấp đưa ra.

(c) Các thông tin từ câu hỏi & trả lời khảo sát, đặc biệt có bao gồm nhưng cần sự đồng ý của những người liên quan tham gia vào khảo sát như:

  • Gương mặt của người hỏi và người trả lời;
  • Hình ảnh chụp tại cửa hàng.

3.4 Khách Hàng đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào mà:
(a) Không đầy đủ, không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu nhầm;
(b) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba;
(c) Vi phạm các quy định của Luật Riêng Tư đối với bất kỳ bên thứ ba
(d) Không được phép tiết lộ theo quy định của cơ quan nhà nước và/hoặc pháp luật.
Khách Hàng đồng ý sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin không tuân thủ quy định nêu trên nào. Ngoài ra, Khách Hàng chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi đối với Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng hoặc trong trường hợp Khách Hàng tin rằng Dữ Liệu Riêng mà chúng tôi có không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc hết hạn. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được xử lý các thông tin này một cách thích hợp và không chịu bất kỳ trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ phát sinh từ việc Khách Hàng không tuân thủ các quy định này, dù là vô ý hay cố ý. Với mục đích này, chúng tôi được quyền yêu cầu Khách Hàng cung cấp các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin Khách Hàng cung cấp.

3.5 Nếu Khách Hàng không muốn chúng tôi thu thập Dữ Liệu Riêng, Khách Hàng có thể chọn không tham gia, bằng cách thông báo bằng văn bản đến chúng tôi về yêu cầu xóa Dữ Liệu Riêng đã cung cấp. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc thực thi yêu cầu này của Khách Hàng có thể ảnh hưởng đến việc Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng và/hoặc DMSpro sẽ không tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho Khách Hàng. Các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của DMSpro được bảo lưu trong trường hợp đó.

 

4. Thu thập các dữ liệu khác:

 

4.1 Như với hầu hết các trang web và các Nền Tảng di động khác, thiết bị của Khách Hàng gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về Khách Hàng, được một máy chủ web ghi lại khi Khách Hàng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Khách Hàng, địa chỉ tham chiếu của Website (nếu có), các trang mà Khách Hàng đã truy cập đến trên trang web hoặc Nền tảng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Khách Hàng) để giúp website ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Khách Hàng. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

4.2 Nền tảng của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của Khách Hàng sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, …. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Khách Hàng yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến Khách Hàng dựa trên vị trí của Khách Hàng hoặc cho phép Khách Hàng chia sẻ vị trí của Khách Hàng cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các Nền tảng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, Khách Hàng có thể rút lại quyền cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Khách Hàng thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu Khách Hàng có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

 

5. Cookies

 

5.1 Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng “cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Khách Hàng và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trên các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookies cũng liên kết với thông tin về những nội dung Khách Hàng đã chọn đối với các trang mua sắm Khách Hàng đã xem, hoặc các game Khách Hàng đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Khách Hàng và để theo dõi việc sử dụng của các dịch vụ.

5.2 Khách Hàng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Khách Hàng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Khách Hàng thực hiện thao tác này Khách Hàng có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc các Dịch Vụ được cung cấp.

 

6. Sử dụng dữ liệu riêng

 

6.1 Chúng tôi có thể thu thập, biên tập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
(a) Đưa ra các đơn hàng gợi ý phù hợp nhất cho Khách Hàng giúp tăng cơ hội kinh doanh, cơ hội đạt khuyến mãi và điểm tích lũy;
(b) Khảo sát thị trường & nhu cầu tiêu dùng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng về sản phẩm & dịch vụ của Khách Hàng;
(c) Khảo sát độ phủ của các nhãn hàng thông qua hình ảnh;
(d) Cung cấp dữ liệu cho các Nhà Cung Cấp để hoàn tất giao dịch mua bán, phối hợp tiếp thị người tiêu dùng giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng;
(e) Để thực thi Các dịch vụ của chúng tôi;
(f) Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
(g) Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
(h) Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của Khách Hàng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Khách Hàng hoặc thay mặt Khách Hàng;
(i) Để liên hệ với Khách Hàng hoặc liên lạc với Khách Hàng qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của Khách Hàng với chúng tôi hoặc việc Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi;
(j) Để thông báo cho Khách Hàng khi một người dùng khác đã gửi cho Khách Hàng một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét của Khách Hàng trên Nền tảng;
(k) Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của Khách Hàng;
(l) Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho Khách Hàng qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà DMSpro có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai.;
(m) Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(n) Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
(o) Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
(p) Để kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của nền tảng;
(q) Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Khách Hàng với chúng tôi, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;
(r) Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng; và
(s) Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho Khách Hàng tại thời điểm xin sự cho phép của Khách Hàng.
(gọi chung là “các mục đích”).

6.2 Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của Khách Hàng, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của Khách Hàng là được phép theo các quy định của Luật Riêng Tư.

 

7. Bảo vệ dữ liệu riêng của khách hàng

 

7.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp khác nhau để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ Liệu Riêng của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi chủ thể có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì Dữ Liệu Riêng tuân theo các quy định của Luật Riêng Tư và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng:

(i) Việc lưu giữ Dữ Liệu Riêng đó không còn phục vụ mục đích;

(ii) Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào;

(iii) Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ Liệu Riêng này.

Nếu Khách Hàng ngưng sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc quyền lợi của Khách Hàng bị chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng tuân theo Thỏa Thuận này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể hủy Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng mà không cần thông báo trước.

 

8. Tiết lộ thông tin

 

8.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều mục đích nói trên.

8.2 Để rõ ràng tránh hiểu nhầm, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng, sự cho phép của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

8.3 Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Riêng được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải do lỗi của chúng tôi.

Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng theo quy định của pháp luật; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như: Khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc các nội dung có độc không phải lỗi từ chúng tôi.

 

9. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang web bên thứ ba

 

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU RIÊNG VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật Dữ Liệu Riêng đó. Khi Khách Hàng đặt hàng hoặc truy cập Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả Dữ Liệu Riêng hoặc thông tin cá nhân Khách Hàng cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

 

10. Liên hệ với chúng tôi

 

Nếu Khách Hàng có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại về việc thu thập hoặc yêu cầu xóa bỏ, thay đổi liên quan đến Dữ Liệu Riêng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: bonbonshop@dmspro.vn

 

11. Hiệu lực và thay đổi nội dung thỏa thuận

 

11.1 Thỏa Thuận này có hiệu lực tại thời điểm Khách Hàng nhấn chọn phím “Đồng ý”. Hiệu lực của Thỏa Thuận này sẽ được duy trì cho đến khi DMSpro nhận được văn bản yêu cầu chấm dứt và xóa toàn bộ dữ liệu riêng đã cung cấp. Để rõ ràng tránh hiểu nhầm, việc chấm dứt Thỏa Thuận trong trường hợp này không mang tính hồi tố và, theo đó, không ảnh hưởng đến việc thu thập, biên tập, sử dụng, cung cấp, lưu trữ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Riêng của Khách Hàng đã được DMSpro thực hiện trước đó.
11.2 Khách Hàng đồng ý rằng DMSpro có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa Thuận này do DMSpro thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc truy cập Nền tảng sẽ được xem như là Khách Hàng xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Thỏa Thuận do DMSpro thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Thỏa Thuận này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Thỏa Thuận này.
11.3 Phiên bản Thỏa Thuận này được cập nhật bởi DMSpro vào ngày 10/04/2020.

 

12. Luật điều chỉnh

Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Back To Top